Verboden te roken Huisdieren verboden
Het huis mag niet door meer dan 6 personen worden bewoond.
Huisdieren en roken zijn in ons huis niet toegestaan!!!
De huurder betaald bij aankomst een waarborg som van euro 100 , die na controle,onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, wordt teruggestort op de rekening van de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het huis, inclusief voor schade aan of verlies van inventaris veroorzaakt tijdens de huurperiode.
Er dient een voorschot betaald te worden van 25% van het totale factuurbedrag, zodra de aanbetaling binnen is en de huurovereenkomst ondertekend en teruggestuurd is, is de boeking definitief.

De laatste termijn dient 6 weken voor de huur van het vakantiehuis betaald te zijn.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 10 weken voor de begindatum van de huurperiode, blijft hij 25% van de huurprijs verschuldigd, bij annulering tot 4 weken 50% en vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 90%.
De volledige huurovereenkomst incl. de factuur, zal aan u per post toegestuurd worden. Deze graag ondertekend retourneren.
Na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst en de aanbetaling is de boeking definitief.
Indien u een optie wenst voor een te huren periode blijft deze voor maximaal 14 dagen vaststaan.